Curating Environments that produce rhizomatic networks
of knowledge exchange through art and philosophy.
   
  GALLERY ARTIST
   
 
Alke Reeh
 
Anita Dube
 
Chitra Ganesh
 
Sajjad Ahmed
 
Shadi Ghadirian
 
Shaurya Kumar
 
Surekha
 
Vandana Jain
 
Waqas Khan
 
     
 
   
Atul Dodiya
Gauri Gill
Hetain Patel
Imran Mohamed Qureshi
Jitish Kallat
Justin Ponmany
Kausik Mukhopadhyay
Muhammad Atif Khan
N. S. Harsha
Prajakta Potnis
Raqs Media Collevtive
Ritesh Ajmeri
Saikat Surai
Sheba Chhachhi
Sheela Gowda
Sonia Khurana
Sreshta Rit Premnath
Subodh Gupta
T. V. Santosh
Tejal Shah
Vidya Kamat
Yamini Nayar
Zarina Hashmi